سفارش تبلیغ
تبلیغات در پارسی بلاگ
 
 
این جمعه هم گذشت

بسم الله الرحمن الرحیماین جمعه هم گذشت و هنوز امام زمانه ام را نشناختم

این جمعه هم گذشت و هنوز نفهمیدم که گیر کارهایم نیامدن اوست

این جمعه هم گذشت و هنوز کاری به جز دعا برای آمدنش نکردم

این جمعه هم گذشت و هنوز نفهمیدم او آماده و من آماده آمدنش نیستم

 این جمعه هم گذشت و هنوز نفهمیدم او آمدنی نیست و من باید بروم ...


به امید آن که صبح عدالت را ببینیم  بپا خیز...

نویسنده :
تاریخ : جمعه 94/5/2
  صفحات
 
 
 
  1 2